Oddział Białostocki PTM we współpracy z

organizuje

 Drugą Podlaską Konferencję Matematyki

która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2006 r. w Wyższej Szkole Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku.

 Komitet Organizacyjny:

Czesław Bagiński

Zbigniew Bartosiewicz, przewodniczący

Ewa Girejko

Piotr Grzeszczuk

Zofia Leszczyńska

Ryszard Mazurek

W programie przewidujemy:

  1. Algebra
  2. Matematyczna teoria sterowania
  3. Matematyczne podstawy informatyki
  4. Dydaktyka Matematyki

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł. Koszt ten obejmuje opłatę konferencyjną (60 zł), koszt jednego noclegu oraz koszt wyżywienia (2 obiady i uroczysta kolacja).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres ptm@ptm.pb.bialystok.pl do końca lutego.

Szczegóły dotyczące konferencji będą prezentowane na stronie  http://ptm.pb.bialystok.pl