Pierwsze spotkanie Międzyszkolnego Koła Matematycznego w roku 2005 odbędzie się w czwartek 13 stycznia.

***

Zarząd Oddziału Białostockiego PTM zaprasza na zebranie członków OB PTM, które odbędzie się w poniedziałek 6 grudnia 2004 r. o godzinie 16.00 w sali W 12 w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45A.   Planowany porządek zebrania:  

1. Informacje bieżące.

2. Dyskusja nad zmianami we władzach Oddziału.

3. Sprawy finansowe Oddziału; dyskusja nad sposobami wykorzystania środków wygospodarowanych w czasie Zjazdu PTM.

4. Dyskusja nad planem działalności Oddziału na 2005 rok.

5. Sprawy z ostatniej chwili.

6. Wolne wnioski.  

***

Zarząd Oddziału Białostockiego PTM zaprasza na zebranie członków OB PTM, które odbędzie się w poniedziałek 18 października 2004 r. o godzinie 16.15 w sali W 12 w budynku Rektoratu Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45A.  

Planowany porządek zebrania:  

 1. Informacje

 2. Krótkie sprawozdanie zarządu oddziału z działalności w ostatnim roku

 3. Rozstrzygnięcie kwestii dotyczących rozliczenia Zjazdu PTM w Białymstoku

 4. Dyskusja nad dalszą działalnością oddziału  

***

Międzyszkolne Koło Matematyczne

Pierwsze spotkamie Międzyszkolnego Koła Matematycznego w roku szkolnym 2004/2005 odbędzie się 30 września 2004 w sali nr 100 w Instytucie Matematyki UwB przy ul. Akademickiej 2 w Białymstoku. Na godzinę 17.00 zapraszamy uczniów klas pierwszych (licealnych), zaś na 18.00 uczniów klas drugich i trzecich.

***

Dni Matematyki w Białymstoku

6-10 września 2004

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A

***

 • Dnia 12 lipca 2004 r. na posiedzeniu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. Greg Marks (St Louis University, USA) wygłosił odczyt p.t.

  "On mathematics in the USA",

 • Dnia 12 lipca 2004 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

  prof. Greg Marks (St Louis University, USA)

  wygłosił wykład p.t.

  ,,Noncommutative rings sharing properties of commutative rings''

***

***

 • W dniach 23-24 kwietnia 2004 Oddział Białostocki PTM we współpracy z
 • Instytutem Matematyki i Fizyki Politechniki Białostockiej
 • Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytutem Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku
 • Katedrą Informatyki Teoretycznej Politechniki Białostockiej

zorganizował

Podlaską Konferencję Matematyki

Miejsce obrad: Instytut Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Akademicka 2.

Ramowy program:

***

 • W dniu 8 grudnia 2003.r o godz. 16.30  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ulicy Złotej 4 odbył się odczyt dr Ryszarda Mazurka p.t. Kongruencje i zadania olimpijskie z teorii liczb.

***

 • W dniu 17 listopada 2003.r o godz. 16.30  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ulicy Złotej 4 odbył się odczyt dr hab.Piotra Grzeszczuka p.t. Obroty w zadaniach geometrycznych.

***

 • W dniu 27 października 2003.r o godz. 16.30  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ulicy Złotej 4 odbył się odczyt prof. dr hab. Edmunda R. Puczyłowskiego p.t. Twierdzenia proste i odwrotne.

***

 • W dniu 6 października 2003r.  o godz. 16.30  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ulicy Złotej 4 odbyło się spotkanie nauczycieli matematyki  szkół średnich z pracownikami wyższych uczelni. Temat spotkania: Matematyka w szkole średniej a na wyższej uczelni.

***

 • W dniu 22 września 2003.r o godz. 16.30  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ulicy Złotej 4 odbył się odczyt dr Czesława Bagińskiego p.t. Ściśle tajne.