PODLASKA KONFERENCJA MATEMATYKI

BIAŁYSTOK, 21-22 kwietnia 2006

 

Program sekcji Algebra

 

sobota, 22 kwietnia 2006

 

09:00-09:20    Witold Tomaszewski, Podnoszenie automorfizmów skończonych rzędów

09.25-09.45    Beata Bajorska, O grupach lokalnie stopniowych

09.50-10.10    Marek Żabka, Tożsamości w iloczynach półprostych grup cyklicznych

10.15-10.35    Agnieszka Stocka,  O grupach ze szczególną kratą podgrup

10.40-11.00    Izabela Malinowska, O skończonych prawie jednolitych grupach

 

11:00-11:15    Przerwa na kawę

 

11:15-11:35    Ryszard R. Andruszkiewicz, Przykład pierścienia prawostronnie podidempotentnego, który nie jest lewostronnie podidempotentny

11:40-12:00    Marzena Filipowicz-Chomko, Klasy pierścieni filialnych
12:05-12:25    Małgorzata Hryniewicka, Działania superalgebr Liego na algebry zredukowane

12:30-12:50    Ryszard Mazurek, Regularne pierścienie skośnych uogólnionych szeregów potęgowych
12:55-13.15    Michał Ziembowski, Łańcuchowe pierścienie skośnych uogólnionych szeregów potęgowych

 

13:15-14:30 Przerwa na obiad

 

14:30-14:50    Marek Kępczyk, Uogólnienia pewnych trzech twierdzeń dotyczących pierścieni, które są sumami dwóch PI podpierścieni

14:55-15:15    Magdalena Sobolewska, O pewnej podklasie klasy pierścieni filialnych

15:20-15:40    Marcin Łuba, O liczbie podgrup skończonych abelowych p-grup

15:45-16:05    Jerzy Matczuk, Rozszerzenia Ore'go spełniające tożsamość wielomianową
16:10-16:30    Piotr Grzeszczuk, Idempotenty centralne a działania algebr Hopfa na algebry łączne