PODLASKA KONFERENCJA MATEMATYKI

BIAŁYSTOK, 21-22 kwietnia 2006

 

Program sekcji Dydaktyki Matematyki

 

sobota 22 kwietnia 2006

 

 

 

09:00-09:30    Anna Rybak, Projekt podstawy programowej z matematyki i związane z tym opinie

09:30-10:00    Ewa Pawłuszewicz, Nowa matura - wyzwanie dla wyższych uczelni technicznych?

10:00-10:30    D. Kacprzak, Wyrównywanie progu wiedzy z matematyki pomiędzy podstawą programową liceum a standardami dla kierunków nietechnicznych

10:30-11:00    Zdzisław Babicz, Nauczanie na odległość – próby i doświadczenia

 

11:00-11:15    Przerwa na kawę

 

11:15-11:40    Marek Pisarski, Gdzie się podziały nasze ułamki?

11:40-12:05    Ewa Bancerek, Wielościany - eksperyment dydaktyczny

12:05-12:30    Anna Rybak, Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się matematyki – organizacja i metodyka

12:30-12:55    Katarzyna Kowejsza, Wykorzystanie technologii informacyjnej w matematyce

12:55-13:15    Małgorzata Chmielewska, Programy komputerowe i Internet w nauczaniu matematyki

 

13:15-14:30    Obiad