PODLASKA KONFERENCJA MATEMATYKI

BIAŁYSTOK, 21-22 kwietnia 2006

 

Program sekcji Matematyczne Podstawy Informatyki

 

sobota, 22 kwietnia 2006

 

  900 – 1000   Prowadzący:  prof. Andrzej SALWICKI,

      900    Jarosław STEPANIUK,

      920     Slavian RADEV, 

      940  Magdalena KACPRZAK, Logika systemów wieloagentowych,

 

1020 – 1120   Prowadzący:  prof. Jarosław STEPANIUK,

     1020   Zenon SADOWSKI, Syntaktyczne i semantyczne klasy złlożoności obliczeniowej

    1040    Anna BOROWSKA, Redukcja wartościowań w algorytmach probabilistycznych poprzez grupowanie.
Porównanie metod redukcji

    1100   Agnieszka MAKAREC,  Interpretacja zdaniowej niedeterministycznej logiki algorytmicznej w probabilistycznej logice   algorytmicznej

 

1140 – 1240  Prowadzący:  dr Zenon SADOWSKI,   

    1140  Marta CIEŚLUK, Łańcuch Markowa a algorytm probabilistyczny

    1200  Joanna KARBOWSKA-CHILIŃSKA, Średnia długość obliczeń algorytmów probabilistycznych

    1220  Jolanta KOSZELEW,

 

1315   Obiad