III PODLASKA KONFERENCJA MATEMATYKI

BIAŁYSTOK, 11-13 kwietnia 2008

Sekcja algebraiczna

Wykłady i komunikaty

 

Ryszard Andruszkiewicz

Rozszerzenia pierścieni łącznych (abstrakt)

 

Czesław Bagiński

O centrum modularnej algebry grupowej (abstrakt)

 

Beata Bajorska

O grupach lokalnie stopniowych (abstrakt)

 

Marzena Filipowicz-Chomko

Lewostronnie filialne algebry nad ciałem (abstrakt)

 

Piotr Grzeszczuk

Pierścienie skośnych szeregów potęgowych z różniczkowaniem (abstrakt)

 

Małgorzata Elżbieta Hryniewicka

Działanie punktowych algebr Hopfa na algebry półpierwsze ze zredukowaną podalgebrą niezmienników (abstrakt)

 

Dariusz Klein

O skrzyżowanych pierścieniach grupowych ściśle nieograniczonego typu reprezentacyjnego grup skończonych nad lokalnymi pierścieniami noetherowskimi (współautor: L.F. Barannyk) (slajdy) (abstrakt)

 

Jan Krempa

O jednoznaczności konstrukcji pierścieni półgrupowych (abstrakt)

 

Izabela Malinowska

O strukturze grup automorfizmów p-grup (abstrakt)

 

Ryszard Mazurek

O pewnej klasie u.p.-monoidów (abstrakt)

 

Andrzej Nowicki:

Nowe wyniki o pierścieniach wielomianów

 

Karol Pryszczepko

Przemienne zredukowane pierścienie filialne II (abstrakt)

 

Edmund R. Puczyłowski

Liniowe własności wymiaru Goldiego (abstrakt)

 

Magdalena Sobolewska

Przemienne zredukowane pierścienie filialne I (slajdy) (abstrakt)

 

Agnieszka Stocka

O uogólnieniach skończonych grup modularnych (abstrakt)

 

Witold Tomaszewski

Grupy generowane przez mep-pary (slajdy) (abstract)

 

Michał Ziembowski

O pewnych uogólnieniach pierścieni Armendariza (abstract)