III Podlaska Konferencja Matematyki

 Białystok, 11-13 kwietnia 2008 r. 

 

Program:

 

Sesja plenarna:

 

Piątek, 11 kwietnia 2008 r.

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul Wiejska 45E,

Aula im. T. Bełdowskiego

 

15.00 - 15.50

Edmund R. Puczyłowski (Warszawa), Na niektóre uczniowskie pytania potrafimy odpowiedzieć

 

15.50 - 16.10

Przerwa na kawę

 

16.10 - 17.00

Hung Son Nguyen (Warszawa), Wnioskowanie Boolowskie i zastosowania w odkrywaniu wiedzy z danych.

 

17.10 - 18.00

Andrzej Nowicki (Toruń), Nowe wyniki o pierścieniach wielomianów

 

19.00 -

Uroczysta kolacja (Hotel Titanic, ul Pogodna 16 D, ok 0,7 km od Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

 

Sobota, 12 kwietnia 2008 r.

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul Wiejska 45E,

Aula im. T. Bełdowskiego

 

 9.00 - 9.50

Tadeusz Kaczorek (Białystok i Warszawa), Pochodne rzędu ułamkowego i ich zastosowania.

 

9.50 - 10.15

Przerwa na kawę

 

            Od godz. 10.15.

            Wykłady i referaty w sekcjach (sale na drugim piętrze tego samego budynku; do dyspozycji: tablice, rzutnik multimedialny, rzutnik do slajdów)

 

Programy wykładów i referatów w sekcjach

1.      Algebra;

2.      Dydaktyka matematyki;

3.      Matematyczne podstawy informatyki;

4.      Teoria sterowania i układy dynamiczne;

5.      Zastosowania matematyki w ekonomii i finansach.

 

Niedziela 13 kwietnia 2008 r (9.00- ok.17.00)

Wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego (oraz Tykocina i jego okolic).

 

 

 

Pozostałe informacje

 

Miejsce obrad

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok (budynek 'E' na mapce)

 

Zakwaterowanie

Akademik Delta, ul Zwierzyniecka 6 (ok.150 - 200 m. od Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska) (akademik 'd' na mapce)

 

Plan Białegostoku

 

Płatności za uczestnictwo w Konferencji powinny być dokonane do dnia 20 marca 2008 przelewem na konto:

                                   Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego

                                   Wiejska 45A, 15-351 Białystok

  Kredyt Bank S.A.

  nr  47 1500 1777 1217 7009 1435 0000

  NIP 526-12-86-274

 

z dopiskiem: Opłata kosztów uczestnictwa w III Podlaskiej Konferencji Matematyki, imię i nazwisko uczestnika.

 

 

Informacje na temat Konferencji można także uzyskać wysyłając zapytanie na adres ptm@ptm.pb.bialystok.pl