III PODLASKA KONFERENCJA MATEMATYKI

BIAŁYSTOK, 11-13 kwietnia 2008

Sekcja algebraiczna

Program (Sobota, 12.04.2008)

 

10.15-11.00

Jan Krempa

O jednoznaczności konstrukcji pierścieni półgrupowych

 

11.05-11.25

Witold Tomaszewski

Grupy generowane przez mep-pary

 

11.30-11.50

Beata Bajorska

O grupach lokalnie stopniowych

 

11.50-12.05

PRZERWA

 

12.05-12.25

Izabela Malinowska

O strukturze grup automorfizmów p-grup

 

12.30-12.50

Dariusz Klein

O skrzyżowanych pierścieniach grupowych ściśle nieograniczonego typu reprezentacyjnego grup skończonych nad lokalnymi pierścieniami noetherowskimi (współautor: L.F. Barannyk)

 

12.55-13.15

Agnieszka Stocka

O uogólnieniach skończonych grup modularnych

 

13.20-13.50

Edmund R. Puczyłowski

Liniowe własności wymiaru Goldiego

 

13.50-15.30

PRZERWA OBIADOWA

 

15.30-15.50

Marzena Filipowicz-Chomko

Lewostronnie filialne algebry nad ciałem

 

15.55-16.15

Magdalena Sobolewska

Przemienne zredukowane pierścienie filialne I

 

16.20-16.40

Karol Pryszczepko

Przemienne zredukowane pierścienie filialne II

 

16.40-17.00

PRZERWA

 

17.00-17.20

Ryszard R. Andruszkiewicz

Rozszerzenia pierścieni łącznych

 

17.25-17.45

Michał Ziembowski

O pewnych uogólnieniach pierścieni Armendariza

 

17.50-18.05

Ryszard Mazurek

O pewnej klasie u.p.-monoidów

 

18.10-18.25

Piotr Grzeszczuk

Pierścienie skośnych szeregów potęgowych z różniczkowaniem

 

18.30-18.45

Czesław Bagiński

O centrum modularnej algebry grupowej 

 

18.45-19.00

Małgorzata Hryniewicka

Działanie punktowych algebr Hopfa na algebry półpierwsze ze zredukowaną podalgebrą niezmienników