Oddział Białostocki PTM we współpracy z

zorganizował w dniach 23-24 kwietnia 2004 Podlaską Konferencję Matematyki

Miejsce obrad: Instytut Matematyki Uniwersytet w Białymstoku, ul. Akademicka 2

PROGRAM