P I E R W S Z Y   K O M U N I K A T

 

Oddział Białostocki PTM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Zjeździe PTM Białystok 2004.

 

Podczas Zjazdu odbędą się:

·      Posiedzenie Zarządu Głównego PTM i zebrania komisji ZG PTM - 6 września 2004 w godzinach przedpołudniowych;

·      Walne Zgromadzenie PTM  -  6 września 2004 w godzinach popołudniowych;

·      Sesja Naukowa PTM (wykłady, postery) -   7-10 września 2004;

·      Otwarte Posiedzenie Plenarne  Komitetu Matematyki PAN  -  7 września 2004;

·      XVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki -  8-10 września 2004;

·      Konkurs prac uczniowskich.

Ponadto przewidziane są: 

·      prezentacja wydawnictw naukowych z zakresu matematyki i dydaktyki matematyki;

·      wystawa podręczników i materiałów do nauczania matematyki;

·      wycieczka  do Białowieży;

·      Dni Matematyki w Białymstoku.

 

Miejsce obrad:

Politechnika Białostocka, Białystok, ul. Wiejska 45A.

 

Zakwaterowanie:

·      Hotel „Zwierzyniec” MOSiR **, ul. Wołodyjowskiego 5,  ok. 400 m od miejsca obrad

pokoje jednoosobowe ( z TV) w segmentach dwupokojowych z łazienką wspólną na dwa pokoje -100 zł

pokoje dwuosobowe (z TV) z łazienką -160 zł

W cenę wliczony jest koszt śniadania.

·      Hotel „Pastel”****, ul. Waszyngtona 24a, ok. 1000 m od miejsca obrad

     pokój jednoosobowy - 180 zł, pokój dwuosobowy  - 200 zł.

W cenę wliczony jest koszt śniadania.

·      Hotel Gołębiewski****, ul. Pałacowa 7, ok. 3000 m od miejsca obrad

pokój jednoosobowy - 260 zł, pokój dwuosobowy  - 280 zł.

W cenę wliczony jest koszt śniadania.

·      Dom Studencki Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Żeromskiego 1 (ok. 1000m od miejsca obrad, możliwość dojazdu autobusem)

     pokój jednoosobowy – 50 zł, miejsce w pokoju dwuosobowym - 35 zł.

·      Dom Studencki Politechniki Białostockiej Gamma , ul. Zwierzyniecka

     (ok. 300 m od miejsca obrad,  ale nieco niższy standard):

      pokój jednoosobowy – 50 zł, miejsce w pokoju dwuosobowym - 35 zł.

 

Ceny posiłków:

śniadanie – 10  zł, obiad – 20 zł, kolacja – 10 zł.

 

Opłata zjazdowa:  120 zł

 

 

Ważne terminy:

·      zgłoszenia uczestnictwa  -  do 21 czerwca 2004,

·      opłacenie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i opłaty zjazdowej - do 30 czerwca 2004,

·      zgłoszenie posterów - do 21 czerwca 2004.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Zjeździe proszone są o przesłanie do 21 czerwca 2004 załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO pod adres:

 

Oddział Białostocki PTM

Instytut Matematyki i Fizyki, Politechnika Białostocka

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A

 

(z dopiskiem ZJAZD PTM)

 

Wypełniony formularz  można także przesłać pocztą elektroniczną pod adres: ptm@ptm.pb.bialystok.pl.

Organizatorzy preferują użycie drogi elektronicznej.

Uprzejmie prosimy o nie przekraczanie terminu zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe. W przypadku przesłania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w terminie późniejszym zagwarantowanie zakwaterowania i wyżywienia może okazać się utrudnione.

Prosimy o wpłacanie kwot kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz wpisowego na konto:

 

Millennium S.A.
 Nr 16 1160 2202 0000 0000 4332 7312

Polskie Towarzystwo Matematyczne,

Oddział w Białymstoku

15-351 Białystok, ul Wiejska 45A

z dopiskiem: Zjazd PTM

 

DRUGI KOMUNIKAT - z programem Zjazdu oraz szczegółowymi informacjami zostanie wysłany tylko do tych osób, które nadeślą FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Najnowsze informacje o Zjeździe będą umieszczone na stronie www.ptm.pb.bialystok.pl, a szczegółowe informacje o Szkole Dydaktyki Matematyki na stronie: www.ap.krakow.pl

Prezes

Oddziału Białostockiego

PTM

(-) Prof. E.R. Puczyłowski

Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego

Zjazdu PTM Białystok 2004

(-) Prof. Z. Bartosiewicz

Prezes PTM

 

 

(-)  Prof. Z.Palka

 

          Warszawa - Białystok  2004