Komitet Organizacyjny

Zjazdu

Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Białystok, 6-10 września 2004

 

dr hab. Zbigniew Bartosiewicz, prof. PB- przewodniczący

dr Czesław Bagiński

dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB

dr Ryszard Mazurek

dr Joanna Olbryś

dr Ewa Pawłuszewicz

prof. dr hab. Edmund R. Puczyłowski - prezes Oddziału Białostockiego PTM