Uroczysta kolacja, 9 IX 2004

Aula Magna, Pałac Branickich w Białymstoku