55 LAT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
 
 
ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO
ZAPRASZA NA

 
ZJAZD
 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO
 

ODBYWANY W 85-LECIE POWSTANIA PTM
 
pod patronatem honorowym
WOJEWODY PODLASKIEGO

BIAŁYSTOK, 6-10 WRZEŚNIA 2004 r.

I Komunikat  II Komunikat