Organizatorzy dziękują Politechnice Białostockiej za umożliwienie zorganizowania Zjazdu PTM, Szkoły Dydaktyki Matematyki oraz Dni Matematyki w Białymstoku na terenie uczelni.

   Organizatorzy dziękują również następującym instytucjom za wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne:

 

·        Uniwersytet w Białymstoku

·        Akademia Medyczna w Białymstoku

·        Prezydent Miasta Białegostoku

·        Wydawnictwo Naukowe PWN

·        Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

·        Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

·        Wydawnictwo Edukacyjne Res Polona

·        Delta – miesięcznik popularnonaukowy

·        MMM - Magazyn Miłośników Matematyki

·        Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe ,,ETRA’’ sp. z o.o. w Białymstoku

·        Fabryka Dywanów ,,Agnella’’ SA w Białymstoku

·        Zakład Cukierniczy ,,U Lecha’’ w Łapach

·        Biuro podróży ,,Nowator’’