Program Zjazdu Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Politechnika Białostocka, Białystok, 6-10 września 2004

 

5.09.2004, niedziela

6.09.2004, poniedziałek

 • 10.00-12.00 Posiedzenie Zarządu Głównego, sala 33C
 • 10.00-12.00 Obrady komisji
 • 13.00-15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00-18.00 Walne Zgromadzenie PTM, sala 23C
 • 7.09.2004, wtorek

  11.00-11.50 A. Pełczyński, Optymalne stałe w geometrii i w analizie matematycznej

  12.10-13.00 J. Jezierski, W. Marzantowicz, Homotopijna teoria punktów okresowych

  8.09.2004, środa

  9.09.2004, czwartek

 • 9.00-13.00 Sesja naukowa, sala 23C:

  9.00-9.50 M. Kutyłowski, Technologie anonimowosci w komunikacji elektronicznej

  10.00-10.50 A. Bobrowski, Matematyczne modele dryfu genetycznego w populacjach o zmieniającej się wielkości, z najnowszymi zastosowaniami

  11.00-11.50 Z. Kamont, Nierówności różniczkowo-funkcyjne z nieograniczonym opóźnieniem

  12.10-13.00 Z. Bartosiewicz, Skale czasowe - klucz do unifikacji dyskretnego z ciągłym

 • 9.00-13.00 Szkoła Dydaktyki, sala 33C
 • 13.00-15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00-16.50 Sesja Naukowa, sala 23C:

  15.00-15.50 P. Kobak, Prawo Kopernika-Greshama, asymetria informacji i ,,reguła cytryny''

  16.00-16.50 E. Puczyłowski, Problem Koethe o nil ideałach pierścieni łącznych

 • 10.09.2004, piątek

  9.00-9.50 M. Szurek, Matematyka, humanistyka, kultura

  10.00-10.50 R. Pawlak, Czego nauczyłem się z prac prof. Z. Krygowskiej (w setną rocznicę urodzin)

  11.10-12.00 H. Kąkol, T. Ratusiński, Miejsce komputera w procesie rozwiązywania matematycznych problemów

   

  Wystawa "Matematyka dla każdego. Matematyka dla artystów",  sala 19C, 6-10 września