Program XVIII Szkoły Dydaktyki Matematyki

Białystok, 8-10 września 2004

8.09.2004, środa

8.45- 9.00 Otwarcie XVIII Szkoły Dydaktyki Matematyki
9.00-9.45 A. Płocki - Stochastyka w matematyce dla nauczyciela - stochastyka w matematyce dla "każdego".
9.45-10.10 Z. A. Jankowska - Stan nauczania statystyki opisowej w Polsce.
10.10-10.30 V. Suprun - Metody niestandardowe rozwiązań równań i nierówności.
11.00-22.00 Wycieczka do Białowieży.

9.09.2004, czwartek

9.00- 9.45 W. Więsław - Rola historii matematyki w jej nauczaniu.
10.00-10.45 W. Zawadowski - Matematyka, a język.
11.00-11.45 M. Korcz, I. Skipor-Rybacka - Intuicje pojęć probabilistycznych u dzieci (warsztaty).
12.00-12.20 Z. K. Charzyński - Wykres funkcji jako figura geometryczna.
12.30-12.50 Z. Powązka - O kształtowaniu podstawowych pojęć analizy matematycznej na pierwszym roku studiów AP w Krakowie.
13.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-15.45 S. Turnau - Nauczanie-badanie jako metodyka doskonalenia zawodowego nauczycieli.
15.55-16.15 A. Herma - Rola kalkulatora graficznego w pracy z tekstem matematycznym
16.25-16.45 K. Parcia - Postawy uczniów w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych przy użyciu komputera - fragment badań.
17.00-17.20 G. Rygał - Raport z badań studentów matematyki i informatyki na temat ich wyobraźni płaskiej i przestrzennej WSP w Częstochowie.
17.30-17.50 M. Czajkowska - Analiza zadań przeznaczonych dla uczniów zainteresowanych matematyką.
19.00-22.00 Uroczysta kolacja

10.09.2004, piątek

9.00-12.00 Wspólna ze Zjazem PTM sesja: Dydaktyka matematyki i Kultura matematyczna:
9.00- 9.50 M. Szurek, Matematyka, humanistyka, kultura.
10.00-10.50 R. Pawlak - Czego nauczyłem się z prac prof. Z. Krygowskiej (w setną rocznicę urodzin).
11.10-12.00 H. Kąkol, T. Ratusiński - Miejsce komputera w procesie rozwiązywania matematycznych problemów.
12.00-13.00 Zakończenie obrad SDM i otwarte zebranie Komisji Dydaktyki Matematyki.
13.30-15.00 Obiad

Uwaga!

Obrady SDM w środę i w czwartek odbywać się będą na ul Wiejskiej 45A w sali 33C, natomiast w piątek w sali 23C, przy czym zakończenie obrad ponownie w sali 33C.